KJØPSBETINGELSER

Selger
Foretaksinformasjon: Frid Cosmetics AS
Adresse: Sandalsgården, 4580 Lyngdal
Org. nr: 922 278 253
Mail: post@fridcosmetics.no

Kjøpsbetingelser og retur/ reklamasjon gjelder alle kjøp fra https://fridcosmetics.no

Kjøper
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PRISER

Alle priser er i norske kroner inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

For bedriftskunder er alle priser oppgitt ekskl. mva.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

BETALING

Betaling via Vipps. Varen sendes så snart transaksjonen har gått gjennom og innen rimelig tid.

Kun for bedriftskunder vil det utstedes faktura. Fakturaen til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

FRAKT OG LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Levering 3-7 virkedager etter bestillingen er gjennomført. Dersom varen ikke kommer frem, ta kontakt med post@fridcosmetics.no.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

ANGRERETT

Som privatkunder har man mulighet til å benytte seg av angrett ved kjøp. Dette må skje innen 14 dager etter at du har mottatt varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

Merk at fraktkostnader tilfaller kjøper. Både leveranse og returfrakt. Varen må pakkes forsvarlig måte, slik den ble mottatt. Blir varen ødelagt under returtransport pga. feil innpakking vil kjøper bli belastet verditapet. Varen må heller ikek være åpnet eller testet av kunden. 

REKLAMASJON

Hvis det foreligger en vesentlig feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding på post@fridcosmetics.no. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 14 dager etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

KONFLIKTHÅNDTERING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.